top of page

De Stichting BUGANALA heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven van kinderen en jongvolwassenen in Gambia, West Afrika, hun familie en andere mensen in hun leefomgeving, door middel van onderwijs en alles wat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren en bekostigen van onderwijs in Gambia, West Afrika

  • het (laten) ontwikkelen of maken van gebouwen, materialen of activiteiten en voorts al hetgeen aan de doelstelling van de Stichting kan bijdragen

  • het werven van fondsen voor deze activiteiten

  • het samenwerken met andere organisaties en personen die eenzelfde of verwant doel nastreven.

De stichting Pro 8 zorgt samen met de stichting Buganala al enige jaren voor de regie bij de bouw en inrichting van leslokalen in de basisscholen in Jambur en Njaba Kunda in Gambia. Daarnaast hebben zij ook de zorg voor een dovenschool in Brikama en enkele andere activiteiten. De gelden hiervoor worden door scholenacties en sponsoring bijeen gebracht. De stichting merkt dat dit ook echt het verschil maakt!

 

Deze week halen wij geld op voor deze scholen. Hiernaast een filmpje van een van de scholen. 

bottom of page